Shah Kar

Товарів: 7
Килим Shah Kar 008-8304
Розміри: 1,2x2; 1,5x2,2; 2x3;
Килим Shah Kar 008-8304

2 660 грн/м2

Килим Shah Kar 009-8001
Розміри: 1,25x1,8; 1,5x2,2;
Килим Shah Kar 009-8001

2 660 грн/м2

Килим Shah Kar 009-8005
Розміри: 1,25x1,8; 4x6;
Килим Shah Kar 009-8005

2 660 грн/м2

Килим Shah Kar 009-8040
Розміри: 0,8x1,5; 1,25x1,8; 1,5x2,2; 2x2; 4x6;
Килим Shah Kar 009-8040

2 660 грн/м2

Килим Shah Kar 009-8060
Розміри: 1,5x2,2; 2x2,5;
Килим Shah Kar 009-8060

2 660 грн/м2

Килим Shah Kar 009-8070
Розміри: 1,25x1,8; 2x3;
Килим Shah Kar 009-8070

2 660 грн/м2